Skip to main content

நக்கீரரும் திருமுருகாற்றுப்படையும்

நக்கீரர் ஒரு சங்கப்புலவர் என்கிறோம். "கீர்' என்றால் சொல் என்று பொருள். நக்கீரர் என்றால் சிறப்பான சொல்லை உடையவர்; சிறந்த சொற்களைக் கூறுபவர்; அறிந்தவர் எனலாம். நக்கீரர் பெரும்புலவர். கணக்காயரின் மைந்தர். கருணீகர் குலம். கணக்காயர் என்றால் தமிழாசிரியர் எனப் பொருள். "சிங்கததிற்குப் பிறந்த கு... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்