Skip to main content

குருச்சந்திர யோகம் யாருக்கு வரம்? 12 லக்னப் பலன்கள்! -பிரசன்ன ஜோதிடர் ஐ. ஆனந்தி சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி...

விருச்சிகம் விருச்சிகத்திற்கு குரு தனாதிபதி, பஞ்சமாதிபதி, பூர்வபுண்ணியாதிபதி. சந்திரன் பாக்கியாதிபதி, பாதகாதிபதி. பூர்வபுண்ணியாதி- பாக்கியாதிபதி இணைவு மாபெரும் புண்ணியம். அதிர்ஷ்டமும், பேரதிர்ஷ்டமும் ஒருங்கே இணையப் பெற்றவர்கள். தந்தை மற்றும் தந்தைவழி முன்னோர்களின் ஆசியும், ஆஸ்தியும் கிட... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்

சென்றவார இதழ்கள்