Skip to main content

கடைகளுக்கான வாஸ்து!

வாஸ்து முறைப்படி கடைகள் அமைந்தால் அங்கு விற்பனை சிறப்பாக இருக்கும். அதுபற்றிய சில குறிப்புகளை இங்கு காணலாம். கிழக்கு திசையிலிருக்கும் கடையின் வாயில் வடகிழக்குப் பகுதியில் இருக்க வேண்டும். வடக்கு திசையிலிருக்கும் கடையின் வாயில் அதன் மத்தியப் பகுதியில் இருக்க வேண்டும். மேற்கிலிருக்கும் கட... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்