Skip to main content

கேரள ஜோதிட ரகசியங்கள்! (106)

காற்றிலாடும் சுடர், ஒளிதராது. ஆற்றிலாடும் ஓடம் கரைசேராது. ஆனால் மனவுறுதி, மலைகளையும் தகர்த்தெறியும். வாழ்க்கையென்பதே மனவெளியின் வெளிப்பாடு தான். மனோகாரகனாகிய சந்திரனுக்கும், ஆத்மகார கனாகிய சூரியனுக்குமுள்ள தொடர்பே ஒருவரின் வாழ்க்கையைத் தீர்மாணிக் கிறது. அதனாலேயே ஒருசிலரின் வாழ்க்கை அமாவ... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்