Skip to main content

உடலே உன் வீடு... புதிய வாஸ்து சாஸ்திரம்! (15)

"சத்தி சிவன்றன் விளையாட்டுத் தாரணி சத்தி சிவமுமாம் சிவன்சத்தியு மாகும் சத்தி சிவமன்றி தாபரம் வேறில்லை சத்தி தானென்றும் சமைந்துரு வாகுமே.' -திருமூலர் பொருள்: இவ்வுலகம் முழுவதும் சிவசக்தியரின் அளவில்லாத விளையாட்டேயாகும். சக்தி வடிவம் உடையவள் என்றால் சிவம் தூய அறிவு மயமானவன். சக்தி சிவனாக ... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்