Skip to main content

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து

அரசியல் சாசனத்தின் 370-வது பிரிவு, ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. அதேபோல், அரசியல் சாசனத்தின் 35ஏ பிரிவு, நிரந்தர குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பாகவும், சில சிறப்பு உரிமைகள், சலுகைகள் அளிப்பதாகவும் இருந்தது. இந்த இரு சட்டப்பிரிவுகளையும், கடந்த ஆகஸ்ட் 5, ... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்