Skip to main content

சூரியன், சந்திரன், சனி எங்கு இருந்தால் என்ன நடக்கும்?

சூரியன், சந்திரன், சனி லக்னத்தில் இருந்தால், ஜாதகருக்கு பெண் மோகம் அதிகமாக இருக்கும். மனம் சரியாக இருக்காது. அலை பாய்ந்துகொண்டே இருக்கும். பலரையும் ஜாதகர் ஏமாற்றுவார். பலபெண்களுடன் உறவு இருக்கும். பண பிரச்சினை இருக்கும். சிலருக்கு மறுமணம் நடக்கும். சூரியன், சந்திரன், சனி 2-ஆம் பாவத்தில்... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்